Geriatriefysiotherapie

Voor kwetsbare ouderen

Deze vorm van fysiotherapie richt zich op de complexe gezondheidsproblematiek van kwetsbare ouderen en cliënten die bijvoorbeeld en beroerte/CVA hebben gehad, de ziekte van Parkinson , dementie of een gebroken heup hebben. Er is in de meeste gevallen sprake van een aantal factoren die de kwaliteit van leven beïnvloeden.

De geriatriefysiotherapeut beschikt over specifieke kennis, waardoor een optimale begeleiding van zowel de cliënt als de naasten en eventuele mantelzorgers mogelijk is. Behandeling is gericht op het omgaan met en het herwinnen van verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatrie fysiotherapeut behandelt cliënten in onze praktijk, bij u thuis en op de Herstelzorg en Geriatrische Revalidatie (GRZ) afdeling van de Posten.

Onze geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een vervolgopleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E