De Posten Fysiotherapie houdt u in beweging

De fysiotherapie van de Posten is er niet alleen voor bewoners en klanten van de Posten, maar voor iedereen die fysiotherapie nodig heeft. Ook kunt u bij de fysiotherapiepraktijk terecht voor advies en preventie. Neemt u voor het maken van een afspraak contact op met onze praktijk. Telefoon:  053 - 477 10 85

De Posten Fysiotherapie heeft voor 2023 helaas moeten besluiten niet met alle verzekeraars een contract af te sluiten. Een aantal verzekeraars voldoen niet aan onze kwaliteitscriteria of bieden een dusdanig laag tarief dat wij daardoor niet meer een kwalitatief goede behandeling kunnen bieden, die u van ons mag verwachten.

Voor 2023 hebben wij daarom geen contract met: 
  • Zorg en Zekerheidf
  • ASR - Ditzo
Iedereen is uiteraard van harte welkom in onze praktijk. Onze tarieven staan op onze website. Vaak krijgt u gedeeltelijke of volledige (bij verschillende restitutiepolissen) vergoeding bij het insturen van onze rekening als u een niet gecontracteerde verzekeraar hebt gekozen. 

In onze Praktijkbrochure vindt u:
  • ons huisreglement
  • onze tarievenlijst
  • ons privacyreglement
  • de KNFG-modelregeling en -klachtenregeling
  • BIG-registratienummer van onze fysiotherapeuten.

Nieuws


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E