Geriatrische revalidatiezorg

Terug naar uw eigen woning vanuit de GRZ

Het is mogelijk om te revalideren op afdeling De Brug van de Posten. Afdeling De Brug biedt geriatrische revalidatiezorg. Onze fysiotherapeuten zijn onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam op afdeling De Brug.

Als onderdeel van uw verblijf op De Brug ontvangt u fysiotherapie van de Posten.  Afhankelijk van de ernst van het probleem wordt door het ziekenhuis een indicatie bepaald. Na opname op De Brug kunt u de therapie voortzetten bij onze praktijk de Posten Fysiotherapie. Het voordeel hiervan is dat uw gegevens al bij ons bekend zijn en niet alles opnieuw hoeft te worden uitgevraagd. Uw therapeut weet welke vorderingen u heeft gemaakt en kan u verder begeleiden op het moment dat u weer naar huis kunt.


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E