Geriatrische revalidatiezorg

Terug naar uw eigen woning vanuit de GRZ

Het is mogelijk om te revalideren op de afdeling GRZ (Geriatrische revalidatiezorg) van de Posten. Onze fysiotherapeuten zijn onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam op de GRZ.

Als onderdeel van uw verblijf op de GRZ ontvangt u fysiotherapie van de Posten.  Afhankelijk van de ernst van het probleem wordt door het ziekenhuis een indicatie bepaald. Na opname op de GRZ kunt u de therapie voortzetten bij onze praktijk de Posten Fysiotherapie. Het voordeel hiervan is dat uw gegevens al bij ons bekend zijn en niet alles opnieuw hoeft te worden uitgevraagd. Uw therapeut weet welke vorderingen u heeft gemaakt en kan u verder begeleiden op het moment dat u weer naar huis kunt.

<

Zorgkaart Nederland
 


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E