Over ons

Over ons

Missie van de vakgroep fysiotherapie
De fysiotherapie levert diensten, die er op gericht zijn de kwaliteit van leven te bevorderen voor alle cliënten en medewerkers binnen de Posten en de volwassen/ouderen en chronisch zieken in de zuid wijken van Enschede.
Het is onze overtuiging dat cliënten de mogelijkheid moeten hebben zo lang mogelijk, op een (w)aardige wijze met keuzevrijheid en met zelfbeschikking zo veilig mogelijk in hun omgeving te blijven wonen, ongeacht hun kwetsbaarheid en behoeften.
De  fysiotherapie richt zich op het zo lang mogelijk zelfstandig en actief  blijven op het terrein van wonen, welzijn en zorg van de cliënten. Respect voor de eigen keuzes en leefstijl van de cliënten (rekening houdend met zorgmedewerkers, familie en mantelzorgers) zijn daarbij richtinggevend. Ook als deze anders zijn dan onze eigen keuzes en levensstijl.
We leveren maatwerk afgestemd op de individuele situatie van de hulpvrager, waarbij we samenwerking zoeken met andere disciplines. M.b.t. multidisciplinaire inzet bij kwetsbare ouderen vervult de eerstelijns fysiotherapeut een belangrijke rol bij het in kaart brengen en signaleren van “kwetsbare” ouderen.
De volwassenen in de zuidwijken van Enschede stimuleren we tot gezond beweeggedrag. Daarnaast behandelen wij de volwassenen (18+) zowel voor enkelvoudige als meervoudige klachten. In de wijk zijn we actief ter bevordering van kwaliteit van leven en signalering van problemen die multidisciplinaire aandacht verdienen.

Visie van de vakgroep fysiotherapie
-              Voldoende en deskundige medewerkers.
-              Expertise gericht op arbeid, ouderen en chronisch zieken waarborgen.
-              Adviseren/ instrueren en scholen van zorgmedewerkers, familie en/of mantelzorgers.
-              De fysiotherapie wil vanuit zijn/haar expertise  op gebied van bewegen een aanvulling kunnen zijn in projectgroepen waarin behouden/ verbeteren kwaliteit van leven van cliënten en het verbeteren van de werkwijze van medewerkers het uitgangspunt is.
-              Expertise naar buiten uitdragen en draagvlak vergroten.
-              Enkelvoudige klachten mbv eerste lijns fysiotherapie en manuele fysiotherapie bedienen van 18+ in de wijk ter bevordering kwaliteit van leven, stimulering van gezond beweeggedrag en signalering van problemen die multidisciplinaire aandacht verdienen.

Om onze voortgang in beweging te kunnen waarborgen, zijn wij als fysiotherapie praktijk aangesloten bij diverse instanties en netwerken. We hebben regelmatig scholing, intercollegiale overleggen, netwerkbijeenkomsten en werken we multidisciplinair samen met andere zorgverleners. Zoals (huis)artsen, ziekenhuis, ergotherapeuten, thuiszorg, specialist ouderengeneeskunde, logopedist, diëtist, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige etc.

Alle fysiotherapeuten van de Posten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapeuten (CKR). Dit betekent dat zij allen voldoen aan de eisen die het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  stelt aan haar fysiotherapeuten zowel op vakinhoudelijk gebied als op het gebied  van kwaliteit. Ons Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie (PDF, 245 KB) is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.

Op deze manier zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en houden we onze kennis en vaardigheden en de kwaliteit van onze zorg op het juiste niveau. Dit werkt voor ons erg prettig en daar heeft u ook weer profijt van in de behandelingen die u ontvangt.

De Posten Fysiotherapie is aangesloten bij:

 Logo KNGF algemeen Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
     Aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de lymfologie
 Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de geriatrie


           Over ons

Aangesloten bij


Stichting ParkinsonNet
FysioTek

  

 


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E