Aangesloten bij

Voortgang in beweging waarborgen

Om onze voortgang in beweging te kunnen waarborgen, zijn wij als fysiotherapie praktijk aangesloten bij diverse instanties en netwerken. We hebben regelmatig scholing, intercollegiale overleggen, netwerkbijeenkomsten en werken we multidisciplinair samen met andere zorgverleners. Zoals (huis)artsen, ziekenhuis, ergotherapeuten, thuiszorg, specialist ouderengeneeskunde, logopedist, diëtist, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige etc.

Alle fysiotherapeuten van de Posten zijn opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapeuten (CKR). Dit betekent dat zij allen voldoen aan de eisen die het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  stelt aan haar fysiotherapeuten zowel op vakinhoudelijk gebied als op het gebied  van kwaliteit. Ons Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie (PDF, 245 KB) is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang Nederland op 15 december 2016.

Op deze manier zijn we altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en houden we onze kennis en vaardigheden en de kwaliteit van onze zorg op het juiste niveau. Dit werkt voor ons erg prettig en daar heeft u ook weer profijt van in de behandelingen die u ontvangt.

De Posten Fysiotherapie is aangesloten bij:

 Logo KNGF algemeen Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
     Aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de lymfologie
 Aangesloten bij

Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de geriatrie

            Aangesloten bij FysioTek
  Aangesloten bij Bevorderen het bewegen van senioren

 

<

Zorgkaart Nederland
 


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E