Herstelzorg

Terug naar uw eigen woning

Na een ziekenhuis opname is het niet altijd mogelijk direct terug te keren naar uw eigen woning.  De Posten biedt de mogelijkheid om te herstellen in één van onze appartementen voor de Herstelzorg. Het kan ook voorkomen dat u tijdelijk onplanbare zorg nodig heeft, ook dan is Herstelzorg mogelijk. Ook is het mogelijk te revalideren op de afdeling GRZ (Geriatrische Revalidatie Zorg) van de Posten. Onze fysiotherapeuten zijn onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam op de GRZ en voor de Herstelzorg. 

Vaak is hulp van de fysiotherapie wenselijk om u weer te kunnen laten doen wat u wenst. Bij een indicatie voor fysiotherapie en een verwijzing (met de specificatie indien benodigd met fysiotherapie aan huis) kunt u contact opnemen met ons.

Verblijft u in de Posten voor Herstelzorg en heeft u een Zorg Zwaarte Pakket 3 dan kunt u fysiotherapie verkrijgen. Via een aanvullende zorgverzekering kunt u de kosten voor deze behandelingen indienen. De kosten kunnen ook uw eigen rekening komen. 
Bij een Zorg Zwaarte Pakket 6  met een indicatie voor fysiotherapie krijgt u op basis van uw tijdelijke verblijf voor Herstelzorg de behandelingen vergoed.

Bij terugkeer naar uw eigen woning is het mogelijk om de fysiotherapie voort te zetten met de u al behandelende therapeut of een collega van de Posten Fysiotherapie.


Zorgkaart Nederland


Links | Sitemap | DisclaimerContact |  T 053 - 4753 753 | E