Hart-vaat-longfysiotherapie

De Posten is lid van het Hart, Vaat en Long Netwerk Twente, kortgezegd het HVL-netwerk Twente. In het HVL-netwerk Twente zijn fysiotherapeuten uit de regio met deze aandachtsgebieden verenigd. Het netwerk streeft naar kwalitatief hoogwaardige fysiotherapie, verleend door kundige en ervaren fysiotherapeuten. 

Hart

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen vraagt u zich af wat u nog kan en mag. Hoe is het gesteld met uw conditie en kracht? Kunt u nog traplopen, fietsen of sporten? Wat gebeurt er als u zich druk maakt in het verkeer of tijdens uw werk? Mag u zich nog wel intensief inspannen? Uw fysiotherapeut van  de Posten geeft antwoord op deze praktische vragen. De fysiotherapeut gaat met u werken aan het bevorderen van uw herstel en conditie. De fysiotherapeut helpt u te leren omgaan met uw aandoening, zodat u de draad van het dagelijks leven weer kan oppakken.

De behandeldoelen kunnen zijn:

•het verbeteren van uw belastbaarheid, zowel fysiek als mentaal
•het leren kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning
•het verminderen van angst
•het herwinnen van zelfvertrouwen
•het verkrijgen van inzicht in de aard van de hartaandoening en risicofactoren
•het voorkomen van hartproblemen in de toekomst
•het verbeteren van uw kwaliteit van leven

Voor wie?

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen:
•met hartklachten, zoals stabiele angina pectoris (pijn op de borst die onder controle is)
•met een hartinfarct
•met hartritmestoornissen
•met cardiomyopathie (aantasting van de hartspier)
•met hartfalen
•met MINOCA (dreigende hartschade bij ‘schone’ kransslagaderen)
•na een dotter behandeling
•na een hartklep- en/of bypassoperatie
•na implantatie van een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD)
•na een harttransplantatie
•die wachten op een hartoperatie en zich willen voorbereiden op die operatie

Vaat 

Door een verminderde doorbloeding kunnen pijnklachten in uw benen (of been) ontstaan. De medische term voor deze aandoening is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) of Claudicatio Intermittens, in de volksmond wordt het ook wel etalagebenen genoemd. PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, aandoening die wordt veroorzaakt door aderverkalking/ dichtslibben van de aderen (atherosclerose). Het komt vaak voor in o.a. de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben. Het starten met fysiotherapeutische behandeling  via een verwijzing van de vaatchirurg of huisarts geeft vaak al voldoende resultaat om niet tot een operatie over te hoeven gaan. Na looptraining onder leiding van een fysiotherapeut is een ingreep bij de vaatchirurg (dotterbehandeling of vaatoperatie) nog maar bij 11 % van de patiënten nodig.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:
•ouder dan 50 bent
•uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen
•rookt of heeft gerookt
•een hoge bloeddruk heeft
•diabetes heeft
•een hoog cholesterol niveau heeft
•overgewicht heeft
•te weinig lichaamsbeweging heeft

Door middel van een oefenprogramma wordt er met u specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van uw programma. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het uitvoeren van huiswerkoefeningen om het ‘loopgedrag’ in de thuissituatie te verbeteren. Het programma kan, afhankelijk van de ernst van de problematiek, de duur hebben van enkele maanden tot een jaar.

Behandeldoelstellingen kunnen zijn:

•vergroten van de pijnvrije en totale loopafstand
•verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen
•verhogen van de pijntolerantie / leren ‘door de pijn heen te lopen’
•overwinnen van angst voor inspanning
•verbeteren van het looppatroon
•ontwikkelen van een actieve leefstijl
•verbeteren van specifieke vaardigheden zoals traplopen
•geven van informatie en voorlichting

Voor wie?

De behandeling is bedoeld voor mensen waarbij de diagnose ‘claudicatio intermittens’ oftewel etalagebenen is gesteld door uw huisarts of medisch specialist. De mensen worden met een verwijzing doorgestuurd naar de gespecialiseerde fysiotherapeut.

Long

Mensen met aandoeningen aan longen en luchtwegen (zoals astma, COPD/bronchitis, longfibrose, COPD/emfyseem, of klachten na een doorgemaakte Corona-infectie) kunnen last hebben van kortademigheid, hoesten, slijmproductie en vermoeidheid. De huisarts of longarts zal medicijnen voorschrijven met een zo gunstig mogelijk effect. Daarnaast kunt u zelf veel verbeteren aan uw kwaliteit van leven door op de juiste manier om te gaan met uw klachten. Daarbij kan de fysiotherapeut van de Posten u helpen. Ervaring en wetenschappelijk onderzoek hebben aangetoond dat het algemeen welbevinden van patiënten met behulp van longrevalidatie verbetert. Mensen durven weer actief te worden en activiteiten worden weer opgepakt. Omdat men beter heeft leren omgaan met beperkingen en klachten, verbetert de kwaliteit van leven. Fysiotherapie bij longklachten heeft als doel het leren omgaan met de klachten en beperkingen die u ondervindt als gevolg van uw longaandoening.

Behandeldoelen kunnen zijn:

•het geven van informatie en advies over de aandoening
•het verbeteren van de ademhalingstechniek
•het verbeteren van een goede ophoesttechniek
•het verbeteren van de algemene en functionele spierkracht
•het verbeteren van de conditie
•het stimuleren tot verandering van bewegingsgedrag, een gedrag waarbij bewegen in het dagelijks leven meer op de voorgrond staat en waarbij rekening wordt gehouden met belasting (wat u doet) en belastbaarheid (wat uw lichaam kan)

Voor wie?

Longrevalidatie is bedoeld voor mensen met COPD. Maar ook met andere long-gerelateerde klachten kunt u terecht bij de longfysiotherapeut van de Posten. 
Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E