Toegang en vergoeding

U bent van harte welkom

Directe toegang

Fysiotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van de huisarts nodig heeft. Voor geriatriefysiotherapie, oedeemfysiotherapie en fysiotherapie aan huis heeft u bij sommige zorgverzekeraars wel een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met onze praktijk, via telefoonnummer 053 - 477 10 85De Posten Fysiotherapie heeft voor 2024 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. 

 

Onze tarieven staan op onze website. Vaak krijgt u gedeeltelijke of volledige (bij verschillende restitutiepolissen) vergoeding bij het insturen van onze rekening als u een niet gecontracteerde verzekeraar hebt gekozen. 

Vergoeding

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering wanneer u ouder bent dan 18 jaarTenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen op Overheid.nl staat, dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie. Vraag naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar.


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E