Eerstelijns Verblijf (ELV)

Terug naar uw eigen woning

Wat is Eerstelijns Verblijf?

Eerstelijns Verblijf (ELV) is een medisch noodzakelijk, kortdurend verblijf in een zorginstelling. De Posten biedt ELV-zorg (herstelzorg) aan op afdeling De Brug. U komt in aanmerking voor ELV als het thuis (nog) even niet gaat. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u verder moet herstellen na een verblijf in het ziekenhuis. Of als u tijdelijk zorg nodig heeft die thuis niet goed ter organiseren is. Maar ook in de laatste levensfase kan ELV-zorg een uitkomst zijn. Uw huisarts of de transfer verpleegkundige van het ziekenhuis bepaalt of eerstelijns verblijf noodzakelijk is en stelt een ELV-indicatie op.

Heeft u recht op fysiotherapie tijdens Eerstelijns Verblijf?

Eerstelijns verblijf (ELV) valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u precies vertellen wat in uw geval de kosten zijn. U heeft recht op paramedische zorg bij een eerstelijns verblijf wanneer die samenhangt met de indicatie voor verblijf. Bij een indicatie voor ELV-hoog organiseert en bewaakt de specialist ouderengeneeskunde van de Posten uw medische zorg. Bij een indicatie voor ELV-laag is uw eigen huisarts eindverantwoordelijk voor uw medische zorg.

Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E