Coronaherstelzorg

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 (het nieuwe coronavirus) ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Hiervoor is een verwijzing nodig van een (huis)arts. Voor deze herstelzorg kunt u ook terecht bij de fysio- en ergotherapeuten, diëtisten en logopedist van de Posten.
Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze zorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Wel wordt hiervoor eerst het eigen risico aangesproken. Een belangrijke voorwaarde van de zorgverzekeraar is, dat patiënten meewerken aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Waaruit kan de behandeling vanuit de Posten bestaan?

Fysiotherapie

Bij klachten op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen. De fysiotherapeut kan u begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten. De fysiotherapeut helpt als u klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten, zoals wandelen, traplopen, fietsen of sporten (en werken). Er wordt gewerkt aan het opbouwen van kracht en conditie. Daarbij hebben wij verschillende specialisaties in de praktijk die mogelijk kunnen bijdragen aan een voorspoedig herstel:
 • Geriatrie fysiotherapie
 • Oedeem fysiotherapie
 • Manuele therapie (i.o.)
 • Claudicatio intermittens
 • Hart- en longfysiotherapie.

Ergotherapie

De ergotherapeut kan u ondersteunen met:− adviezen gericht op belasting/belastbaarheid:

 • arm-handfunctietraining (bij spierafname)
 • adviezen omtrent decubitus en contracturen
 • bij spierzwakte/ vermoeidheid/ benauwdheid kunnen we samenwerken met de fysiotherapeut op het gebied van staand handelen en/ of mobiliseren.

Dieetadvisering

De diëtist kan u adviseren op het gebied van voeding ter verbetering van het herstel wanneer er sprake is van:
 • onbedoeld gewichtsverlies (meer dan 4 kg sinds de start van de ziekte, óók bij patiënten met overgewicht/obesitas)
 • een slechte voedingstoestand
 • ernstig spiermassaverlies
 • een verminderde voedingsinname of -opname ten gevolge van klachten zoals misselijkheid, braken, diarree, hevige buikpijn, reuk- en smaakverlies, maagledigingsstoornissen, extreme vermoeidheid en decubitus
 • voedingsproblemen door gebruik van medicatie die een negatieve invloed heeft op de voedselinname. Hierbij is specifiek aandacht voor medicatie die ingezet wordt bij COVID-19
 • slikklachten en/of verminderde kauw/slikspierkracht na langdurige beademing op de Intensive Care of een slecht passende gebitsprothese door gewichtsverlies.

Logopedie

De logopedist geeft adviezen op het gebied van spreken en slikken:
Wanneer kan de logopedist ingeschakeld worden:
 • bij klachten met betrekking tot het doorslikken van eten en/of drinken
 • bij stemklachten, bijvoorbeeld heesheid, na langdurige beademing
 • bij onduidelijk/onverstaanbaar spreken
Samenwerking met de diëtist behoort ook tot de mogelijkheden.

Coronaherstelzorg via de Posten

De fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtist en logopedist van de Posten bieden deze corona-herstelzorg aan. Bent u herstellend van COVID-19 en wilt u hiervan gebruik maken? Vraag dan om een verwijzing van uw (huis)arts en neem contact op met de fysiotherapiepraktijk De Posten via telefoonnummer 053 - 477 1085 of per e-mail, fysiotherapie@deposten.nl.

NB: de kosten komen voor rekening van uw zorgverzekering of zijn voor eigen rekening. Informeer dus eerst bij uw zorgverzekeraar hoe het zit met de vergoeding voor de coronaherstelzorg.

Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E