Hulpmiddelen

Kennis en advies t.a.v. hulpmiddelen

De Posten beschikt over een eigen hulpmiddelendepot. Vanuit dit depot worden alle hulpmiddelen uitgeleverd aan cliënten in het verpleeghuis. Sinds 2012 bestaat de werkgroep hulpmiddelen, waaraan ook een fysiotherapeut van de Posten Fysiotherapie deelneemt. Het doel van deze werkgroep is: behoud en verbeteren van de kwaliteit van zorgverlening en de inzet van hulpmiddelen.

De fysiotherapeut kan ingeschakeld worden voor:

- Uitleg en advisering t.a.v. transfers en benodigde hulpmiddelen (in de thuissituatie)
- Advisering t.a.v. hulpmiddelen voor de obese cliënt
- Scholing in het veilig gebruik van hulpmiddelen en ergonomisch verantwoord werken
- Training op de werkvloer
- Advisering ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen)/PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven)


Sitemap | DisclaimerPrivacy | Contact |  T 053 - 4753 753 | E